ΕΛΕΓΧΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ.

Υπηρεσίες service για την ασφάλεια και την καλή λειτουργία: από την κύρια επιθεώρηση μέχρι το service λαδιών του κινητήρα και τους εποχιακούς ελέγχους.