Αδαμίδης ΑΕ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ – ΑΔΑΜΙΔΗΣ ΑΕ

Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (εφεξής η “Πολιτική”) αφορά την εταιρεία “ΑΔΑΜΙΔΗΣ Α.Ε.” και τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που η Αδαμίδης Α.Ε. τηρεί για φυσικά πρόσωπα. Πληροφορίες για εταιρείες και άλλους φορείς δεν περιλαμβάνονται στο σκοπό της παρούσας Πολιτικής.Η Αδαμίδης Α.Ε. Είναι επίσημος έμπορος και εξουσιοδοτημένος επισκευαστής της μάρκας PEUGEOT & SUZUKI και εξουσιοδοτημένος επισκευαστής της μάρκας BMW/MINI.

Χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες παρέχονται από τρίτους συνεργάτες.

ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

Η Αδαμίδης Α.Ε. είναι ο υπεύθυνος επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, τα οποία επεξεργάζεται στο πλαίσιο της παροχής σε εσάς προϊόντων και υπηρεσιών του Ομίλου BMW, MINI, PEUGEOT & SUZUKI. Η Αδαμίδης Α.Ε. και άλλες εταιρείες του Ομίλου Αδαμίδη μπορεί, επίσης, να επεξεργάζονται τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα, όπως αναφέρεται στην παρούσα Πολιτική.

Συλλέγουμε πληροφορίες σχετικά με εσάς μεταξύ άλλων στις ακόλουθες περιπτώσεις:

 • Όταν επικοινωνείτε μαζί μας απευθείας, μέσω του τηλεφωνικού μας κέντρου ή της ιστοσελίδας μας, για να ζητήσετε πληροφορίες για τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που προσφέρουμε.
 • Εάν αγοράσετε ένα προϊόν ή μία υπηρεσία απευθείας από εμάς.
 • Εάν απαντήσετε στις ενέργειες μας με σκοπό την άμεση εμπορική προώθηση, π.χ. συμπληρώνοντας μία κάρτα απάντησης ή εισάγοντας διαδικτυακά τα δεδομένα σας στην ιστοσελίδα μας. 
 • Εάν τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα διαβιβάζονται σε εμάς από τρίτα μέρη.
 • Εάν τα δεδομένα του οχήματός σας (συμπεριλαμβανομένου του αριθμού πλαισίου) διαβιβάζονται στηv Αδαμίδης Α.Ε. ενώ στο όχημά σας εκτελούνται εργασίες συντήρησης ή επισκευής .
 • Εάν άλλες εταιρείες του Ομίλου Αδαμίδη ή εμπορικοί συνεργάτες νομίμως διαβιβάζουν σε εμάς τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα. 
 • Περιστασιακά, από τρίτα μέρη, που ενδέχεται να μας διαβιβάσουν νομίμως πληροφορίες σχετικά με εσάς ή στα αρχεία των οποίων μπορεί νομίμως να έχουμε πρόσβαση.
 • Εάν παρέχετε προσωπικά δεδομένα για λογαριασμό τρίτου, θα πρέπει να διασφαλίζετε ότι ο εν λόγω τρίτος έχει προηγουμένως λάβει γνώση της παρούσας Πολιτικής.
 • Εάν είστε κάτω των 16 ετών, δεν πρέπει να μας παρέχετε οποιαδήποτε πληροφορία για εσάς, παρά μόνο εάν έχετε τη συγκατάθεση του προσώπου που ασκεί τη γονική σας μέριμνα.
 • Παρακαλούμε να μας βοηθάτε να τηρούμε ενημερωμένες τις πληροφορίες σας, ενημερώνοντάς μας για τυχόν αλλαγές των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα.

Οι κάτωθι κατηγορίες δεδομένων σχετικά με εσάς μπορεί να συλλέγονται και να υποβάλλονται σε περαιτέρω επεξεργασία μέσω των διαφόρων υπηρεσιών και των μέσων επικοινωνίας που περιγράφονται στην παρούσα Πολιτική:

 • Δεδομένα Επικοινωνίας ► π.χ. ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, αριθμοί τηλεφώνου, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αρ. φαξ.
 • Προσωπικά Στοιχεία ► π.χ. ημερομηνία γέννησης, οικογενειακή κατάσταση, μέλη οικογένειας, άδεια οδήγησης (τύπος), επάγγελμα, test drive, χόμπι, προτιμώμενη μέθοδος πληρωμής, προτιμώμενος δίαυλος επικοινωνίας, αρ. πλαισίου οχήματος (VIN), όνομα εταιρείας. 
 • Ενδιαφέροντα ► πληροφορίες που παρέχετε σε εμάς σχετικά με τα ενδιαφέροντά σας, συμπεριλαμβανομένου του τύπου των οχημάτων που σας ενδιαφέρουν.
 • Χρήση Ιστοσελίδας & Επικοινωνίας ► πώς χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα μας και εάν ανοίγετε ή προωθείτε τις επικοινωνίες μας, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών που συλλέγονται μέσω cookies (η Πολιτική Cookies της εταιρείας μας που είναι διαθέσιμη εδώ καθορίζει τις σχετικές λεπτομέρειες). 
 • Πληροφορίες Πωλήσεων και Υπηρεσιών ► πληροφορίες που αφορούν αγορές, συμπεριλαμβανομένου του προτιμώμενου εμπόρου, της ταυτότητας πελάτη και του αριθμού σύμβασης, υπηρεσίες υποστήριξης και επισκευής (service), συμπεριλαμβανομένων παραπόνων και απαιτήσεων. 
 • Πληροφορίες Ιστορικού Πελάτη ► π.χ. ποσοστά ικανοποίησης πελατών, ληφθείσες προσφορές, δεδομένα αγοράς οχήματος συμπεριλαμβανομένου του μοντέλου, της διαμόρφωσης, της ημερομηνίας αγοράς, της ημερομηνίας ταξινόμησης, του αριθμού πινακίδας, της ημερομηνίας παραγγελίας, της ημερομηνίας παράδοσης, του κατόχου του οχήματος, της τιμής αγοράς, πληροφορίες εγγύησης, υπολειμματική αξία (residual value), στοιχεία αγοράς ανταλλακτικών, αξεσουάρ και προϊόντων lifestyle, δεδομένα που συλλέχθηκαν κατά τις επισκέψεις στο κατάστημα της Αδαμίδης Α.Ε., ιστορικό καμπάνιας / αποτελέσματα καμπάνιας, συμμετοχή σε εκδηλώσεις (τοποθεσία, εταιρεία), ιστορικό παραπόνων, ιστορικό επισκευών. 
 • Χρήση Συσκευής και Υπηρεσίας ► πώς χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας (κινητό ή όχημα) και την υπηρεσία που παρέχεται στη συσκευή.
 • Στοιχεία Διαμόρφωσης Οχήματος ► πληροφορίες σχετικά με τα χαρακτηριστικά και τις τρέχουσες ρυθμίσεις του οχήματός σας (όπως ταυτοποιούνται από τον Αριθμό Πλαισίου Οχήματος (VIN)).
 • Τεχνικές Πληροφορίες Οχήματος ► πληροφορίες αναφορικά με την απόδοση, σήμερα ή στο παρελθόν, του κινητήρα και των συστημάτων εντός του οχήματος, το επίπεδο στάθμης καυσίμων, την υπολειπόμενη απόσταση (με ελεύθερη ροή), δεδομένα RTTI (εισαγωγή δεδομένων πλοήγησης), την εξωτερική θερμοκρασία, τα διανυθέντα χιλιόμετρα, τη μέση ταχύτητα. 
 • Πληροφορίες Τοποθεσίας Οχήματος/Συσκευής ► η τοποθεσία του οχήματός σας ή της κινητής συσκευής σας.
 • Δεδομένα που αφορούν την υγεία, στο πλαίσιο πώλησης οχημάτων σε άτομα με ειδικές ανάγκες, σύμφωνα με τη νομοθεσία.

Η χρήση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σύμφωνα με τη νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προστασία προσωπικών δεδομένων πρέπει να βασίζεται σε μια από τις “νομικές βάσεις” και οφείλουμε να προσδιορίσουμε τις νομικές βάσεις επεξεργασίας σε σχέση με κάθε χρήση δεδομένων υπό την παρούσα Πολιτική. Επεξήγηση των νομικών βάσεων επεξεργασίας είναι διαθέσιμη εδώ. Η νομική βάση στην οποία βασίζεται η επεξεργασία κάθε χρήσης των δεδομένων σας αναφέρεται δίπλα σε κάθε σκοπό επεξεργασίας.

Πωλήσεις & Service Οχημάτων– για την επεξεργασία της πώλησης προς εσάς, τη διαμόρφωση και το service του οχήματός σας [Άρθρο 6(1)(β) και 6(1)(στ) ΓΚΠΔ]

► Η Αδαμίδης Α.Ε.  θα λαμβάνει Δεδομένα Επικοινωνίας, Στοιχεία Διαμόρφωσης Οχήματος, Τεχνικές Πληροφορίες Οχήματος και Πληροφορίες Πωλήσεων και Υπηρεσιών, καθώς και Πληροφορίες Ιστορικού Πελάτη, όταν αγοράζετε ένα όχημα ή όταν εκτελούνται σε ένα όχημα εργασίες συντήρησης ή επισκευής ως μέρος της πώλησης ή του service, συμπεριλαμβανομένων απαιτήσεων εγγύησης και ελέγχων, και θα χρησιμοποιει τις πληροφορίες αυτές για να σας παρέχει τις υπηρεσίες που ζητάτε και θα σας ενημερώνει για θέματα που σχετίζονται με το όχημά σας. 

Η παροχή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο πλαίσιο των Πωλήσεων & Service Οχημάτων αποτελεί συμβατική υποχρέωση και η μη παροχή τους θα επηρεάσει την ορθή εκτέλεση της σύμβασης ή και θα καταστήσει αυτή μη εφικτή.

Υποστήριξη Πελατών και Μάρκετινγκ– για απάντηση σε ερωτήματα και για να ενημερώνεστε σχετικά με τα νέα μας και τις προσφορές [Άρθρο 6(1)(α) και 6(1)(στ) ΓΚΠΔ]

► Η Αδαμίδης Α.Ε.  συλλέγει Δεδομένα Επικοινωνίας, Προσωπικά Στοιχεία, Ενδιαφέροντα, Δεδομένα Χρήσης Ιστοσελίδας και Επικοινωνίας και Πληροφορίες Ιστορικού Πελάτη, καθώς και Δεδομένα Χρήσης Συσκευής και Υπηρεσίας, και μπορεί να χρησιμοποιήσει Πληροφορίες Πωλήσεων και Υπηρεσιών, Στοιχεία Διαμόρφωσης Οχήματος και Τεχνικές Πληροφορίες Οχήματος, τις οποίες λαμβάνει από εσάς μέσω της ιστοσελίδας Adamidis.gr και πληροφορίες σχετικά με το πότε λήγει το τρέχον προϊόν σας χρηματοδότησης, με σκοπό να καθορίσει ποια νέα και ποιες προσφορές ενδέχεται να σας ενδιαφέρουν περισσότερο και για να επικοινωνήσει μαζί σας σχετικά με τις εν λόγω προσφορές, σύμφωνα με τις προτιμήσεις σας μάρκετινγκ. 

Η συναίνεση σχετικά με το μάρκετινγκ μπορεί να ανακληθεί οποτεδήποτε, με ισχύ για το μέλλον.

Διασφαλίζουμε τα δεδομένα που σας αφορούν σύμφωνα με την τελευταία τεχνολογία. Για παράδειγμα, τα ακόλουθα μέτρα ασφαλείας χρησιμοποιούνται για την προστασία των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα κατά αθέμιτης χρήσης ή οποιασδήποτε άλλης μορφής μη εξουσιοδοτημένης επεξεργασίας:

 • Η πρόσβαση στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα περιορίζεται μόνο σε περιορισμένο αριθμό εξουσιοδοτημένων προσώπων για τους συγκεκριμένους σκοπούς. 
 • Τα δεδομένα που έχουν συλλεχθεί διαβιβάζονται μόνο σε κρυπτογραφημένη μορφή.
 • Επιπλέον, τα ευαίσθητα δεδομένα αποθηκεύονται μόνο σε κρυπτογραφημένη μορφή.
 • Τα συστήματα ΙΤ που χρησιμοποιούνται για την επεξεργασία των δεδομένων είναι τεχνικά απομονωμένα από άλλα συστήματα, προκειμένου να εμποδίζεται η μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, για παράδειγμα μέσω παράνομης πρόσβασης (hacking).
 • Επιπλέον, η πρόσβαση στα εν λόγω συστήματα ΙΤ παρακολουθείται σε μόνιμη βάση, προκειμένου να εντοπισθεί και αποτραπεί η παράνομη χρήση σε πρώιμο στάδιο.Στην περίπτωση που σας δώσουμε (ή έχετε επιλέξει) κωδικό για την πρόσβαση σε ορισμένα τμήματα της ιστοσελίδας μας ή σε οποιαδήποτε άλλη διαδικτυακή πύλη, σε εφαρμογές ή σε υπηρεσίες που προσφέρουμε, είστε υπεύθυνοι να τηρείτε τον εν λόγω κωδικό απόρρητο και να συμμορφώνεστε με κάθε διαδικασία ασφαλείας, για την οποία σας έχουμε ενημερώσει. Σας ζητούμε να μην κοινοποιήσετε τον κωδικό πρόσβασης σε κανένα πρόσωπο.

Αποθηκεύουμε τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται από τον αντίστοιχο σκοπό επεξεργασίας και οποιονδήποτε άλλο επιτρεπόμενο συνδεδεμένο σκοπό (για παράδειγμα, όπου αφορούν την υπεράσπιση απαίτησης που έχει εγερθεί εναντίον μας). Επομένως, στην περίπτωση που τα δεδομένα χρησιμοποιούνται για δύο σκοπούς, θα τα διατηρούμε έως ότου ο σκοπός με το μακρότερο χρονικό διάστημα λήξει, αλλά θα σταματήσουμε να τα χρησιμοποιούμε για τον σκοπό με το συντομότερο χρονικό διάστημα, μόλις παρέλθει το εν λόγω διάστημα. Πληροφορίες οι οποίες δεν είναι πλέον απαραίτητες, είτε καθίστανται ανεπιστρεπτεί ανώνυμες (και οι πληροφορίες που έχουν καταστεί ανώνυμες μπορεί να διατηρηθούν) είτε καταστρέφονται με ασφάλεια. 


Συγκεκριμένα, τα δεδομένα που σας αφορούν διατηρούνται καθ’ όλη τη διάρκεια της συναλλακτικής σας σχέσης με τηv Αδαμίδης Α.Ε.  και, μετά τη λήξη αυτής, για όσο χρονικό διάστημα προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία ότι είναι δυνατό να εγερθούν αξιώσεις από τα συμβαλλόμενα μέρη ή, σε περίπτωση έγερσης αξίωσης, έως την αμετάκλητη επίλυση τυχόν διαφοράς. Ειδικά για τα δεδομένα που σας αφορούν και τα οποία επεξεργαζόμαστε βάσει της συγκατάθεσής σας (π.χ. για σκοπούς μάρκετινγκ), αυτά τηρούνται από τη λήψη της σχετικής συναίνεσης και έως ότου ανακαλέσετε αυτή.
Περιορίζουμε την πρόσβαση στα δεδομένα σας στα πρόσωπα που είναι απαραίτητο να τα χρησιμοποιήσουν για το συγκεκριμένο σκοπό.

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγουμε, δύνανται να διαβιβάζονται σε τρίτους, υπό την προϋπόθεση ότι αιτιολογείται η νομιμότητα της διαβίβασης. Πρόσθετες πληροφορίες είναι διαθέσιμες 

Περαιτέρω, εφόσον δικαιολογείται η νομιμότητα της διαβίβασης, τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας μπορεί να κοινοποιούνται στις ακόλουθες κατηγορίες αποδεκτών:

 • Οποιοδήποτε πρόσωπο που ενδέχεται να επεξεργάζεται τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα υπό τις οδηγίες και για λογαριασμό μας. 
 • Εταιρείες του Ομίλου Αδαμίδης Α.Ε. , στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους και σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου για τις διαβιβάσεις δεδομένων, εάν έχουν εφαρμογή.
 • Λοιποί συνεργάτες.
 • Εταιρείες που παρέχουν στην Αδαμίδης Α.Ε.  υπηρεσίες, όπως πάροχοι υπηρεσιών συντήρησης ΙΤ, φιλοξενίας ΙΤ, κέντρου εξυπηρέτησης πελατών 
 • Οποιαδήποτε εποπτική αρχή, όπως κατά περίπτωση απαιτείται από το εκάστοτε ισχύον εποπτικό πλαίσιο. 
 • Οποιαδήποτε δημόσια ή δικαστική αρχή, εφόσον αυτό επιβάλλεται από το νόμο ή από δικαστική απόφαση. 
 • Παρόλο που η διαβίβαση δεδομένων μέσω του διαδικτύου ή μίας ιστοσελίδας δεν μπορεί να προστατευθεί εγγυημένα από κυβερνοεπιθέσεις (cyber attacks), τόσο εμείς όσο και οι υπεργολάβοι μας και οι συνεργάτες μας εργαζόμαστε σκληρά για να διατηρήσουμε φυσικά, ηλεκτρονικά και διαδικαστικά μέτρα ασφαλείας για την προστασία των δεδομένων σας, σύμφωνα με τις εφαρμοστές απαιτήσεις περί προστασίας δεδομένων. 
 • Όλες οι πληροφορίες που σας αφορούν αποθηκεύονται σε ασφαλείς διακομιστές δικούς μας ή των υπεργολάβων ή των συνεργατών μας (ή σε ασφαλή έντυπα αντίγραφα) και η πρόσβαση σε αυτές και η χρήση τους υπόκεινται στις πολιτικές και τα πρότυπα ασφαλείας μας (ή ισοδύναμα πρότυπα των υπεργολάβων ή των συνεργατών μας).

Έχετε δικαίωμα να ζητήσετε πρόσβαση στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, διόρθωση/διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων, περιορισμό της επεξεργασίας, δικαίωμα να αντιταχθείτε στην επεξεργασία ή/και να ασκήσετε το δικαίωμά σας στη φορητότητα των δεδομένων.

Εάν η επεξεργασία δεδομένων βασίζεται στη συγκατάθεσή σας, μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας οποτεδήποτε, με ισχύ για το μέλλον. 

Η Αδαμίδης Α.Ε.  θα εξετάσει το αίτημά σας και θα σας απαντήσει εντός ενός μηνός από την παραλαβή του αιτήματος ή, λαμβανομένης της πολυπλοκότητας του αιτήματος και του αριθμού των αιτημάτων, εντός προθεσμίας δύο μηνών. 
Στην περίπτωση που δεν είστε ικανοποιημένοι από την χρήση των δεδομένων σας από εμάς ή από την απάντησή μας στην άσκηση των ανωτέρω δικαιωμάτων σας, δικαιούστε να υποβάλετε καταγγελία στην εποπτική αρχή. 

Μπορείτε να ασκήσετε τα παραπάνω δικαιώματά σας επικοινωνώντας με την Αδαμίδης Α.Ε.  στα στοιχεία επικοινωνίας που αναφέρονται κατωτέρω.

Για οποιοδήποτε ζήτημα σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων και για την άσκηση των παραπάνω δικαιωμάτων σας, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Αδαμίδης Α.Ε.  , τηλεφωνικά στο +30 2310753615 (Δευτέρα – Παρασκευή 09:00 – 18:00), με e-mail: info@adamidis.gr και ταχυδρομικά στη διεύθυνση: 4ο χλμ. Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης – Αθηνών 57009 Θεσσαλονίκη