ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ COVID-19

Image

Αγαπητοί φίλοι

Η Αδαμίδης ΑΕ παρακολουθώντας στενά τις ραγδαίες εξελίξεις που σχετίζονται με την εξάπλωση του κορωνοϊού Covid-19 στην Ελλάδα, προσαρμόζει την λειτουργία της δρώντας με την δέουσα ευθύνη απέναντι στο κοινωνικό σύνολο, στην υγεία των εργαζομένων της και στις υποχρεώσεις της απέναντι στους συνεργάτες της.

Η Αδαμίδης ΑΕ  έχει ήδη λάβει προληπτικά και κατασταλτικά μέτρα, τα οποία βασίζονται σε κλιμακούμενα επίπεδα κινδύνου, προκειμένου να ελαχιστοποιήσει τις επιπτώσεις στην λειτουργία της και να διασφαλίσει την απρόσκοπτη εξυπηρέτηση των πελατών της.

Από τη Δευτέρα 30/3/2020 λειτουργεί μόνο το συνεργείο με προσωπικό ασφαλείας, θέλοντας έτσι να προφυλάξουμε τους εργαζομένους και να μειώσουμε την εξάπλωση του ιού.

Λειτουργία Συνεργείου

Η διαδικασία που πρέπει να εφαρμόζεται, ώστε να επεσκέφθητε το συνεργείο μας είναι η εξής:

Συμπλήρωση άιτησης τύπου Β από το forma.gov.gr και επιλογή του Β2 (Μετάβαση σε εν λειτουργία κατάστημα προμηθειών αγαθών πρώτης ανάγκης, όπου δεν είναι δυνατή η αποστολή τους). Η αίτηση πρέπει να φέρει την υπογραφή του ενδιαφερόμενου και τα στοιχεία του.

Εναλλακτικά μπορείτε να στείλετε από το κινητό σας μήνυμα SMS στον αριθμό 13033 χωρίς χρέωση. Το SMS πρέπει να είναι της μορφής: X [κενό] ονοματεπώνυμο και διεύθυνση κατοικίας, όπου Χ ο λόγος εξόδου με τον αριθμό 2 που αντιστοιχεί στην παρακάτω αιτιολογία. (Μετάβαση σε εν λειτουργία κατάστημα προμηθειών αγαθών πρώτης ανάγκης, όπου δεν είναι δυνατή η αποστολή τους)

Λειτουργία Υπόλοιπων Τμημάτων

Τα υπόλοιπα τμήματα  λειτουργούν  από τους συνεργάτες μας που  εργάζονται  από απόσταση  και μπορούν να πραγματοποιήσουν:

• Παροχή κάθε φύσεως πληροφορίας σχετικά με όλα τα αυτοκίνητα της γκάμας.

• Αποστολή ηλεκτρονικά κάθε προϊοντικού εντύπου, οικονομικής προσφοράς, παραγγελίας και  διεκπεραιωτικών εγγράφων

• Διεκπεραίωση απομακρυσμένα χρηματοδοτικών συναλλαγών, δανειακών αιτήσεων και συμβάσεων

 Κέντρο επικοινωνίας πελατών :  2310753615
 Γραμμής εξυπηρέτησης Service :  2310753616
 E-mail:    This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

 Συνεργεία-αποθήκη ανταλλακτικών Δευτέρα – Παρασκευή, 8.15 – 16.15

 Κέντρο Επικοινωνίας Πελατών        Δευτέρα – Παρασκευή, 9:00 – 18:00