Εργασίες φανοβαφείου

  • font size

main

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΒΑΦΗΣ BMW.
ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΒΑΦΕΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ BMW.
Οι εργασίες βαφής BMW εκτελούνται από τους ειδικούς του BMW Service που εφαρμόζουν την τεχνογνωσία της BMW στην τεχνολογία βαφής.
Το φανοποιείο BMW φροντίζει την παλιά σας BMW και επαναφέρει τη λάμψη της σε εργοστασιακό επίπεδο.
Οι εργασίες βαφής BMW εκτελούνται στο φανοποιείο με τη χρήση φιλικών υδατοδιαλυτών βαφών εγκεκριμένων από την BMW, οι οποίες διατηρούν σε χαμηλά επίπεδα τις εκπομπές οργανικών διαλυτών.
Το πρωτοποριακό σύστημα βαφής που ακολουθείται, εξασφαλίζει την άριστη προσαρμογή του χρώματος στην υπάρχουσα βαφή και το άψογο φινίρισμα όλων των επιφανειών.
Αυτός είναι και ο λόγος που σε όλες τις εργασίες βαφής BMW που καλύπτονται από την εγγύηση εφαρμόζεται αυτό το σύστημα.